-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۴, چهارشنبه

قاضی شرع، مثلی از تحولات حرمین شریفین بی خبر است!

عربستان ازدواج دختران زیر ۱۸ سال را ممنوع کرد
اشاره: زنده گی دیگر منتظرقاضی حنفی ها نمی ماند. همه چیز سرعت دارد. قانون منع خشونت و قانون مربوط به کودکان زیر 18 سال را رد کرده اید. مگر این زنده گی است که شما را رد می کند.

در ادامه روند اصلاحات اجتماعی در عربستان سعودی، وزارت دادگستری این كشورخطاب به دادگاهها و دفاتر ثبت ازدواج، اخطاریه ای در خصوص عدم اجرای عقد ازدواج افراد زیر سن ۱۸ سالگی صادر کرد.

این وزارتخانه در اخطاریه خود عنوان کرد: آیین نامه اجرایی قانون حمایت از کودک به روشنی بیان کرده است که پیش از امضای هرگونه قرارداد ازدواج لازم است اطمینان حاصل شود که ازدواج افراد زیر سن ۱۸ سال ضرری متوجه آنها نمی کند و منافع عالی آنها اعم از مرد و زن را محقق می سازد.

اخطاریه وزارت دادگستری عربستان در پاسخ به سوالات رسیده به این وزراتخانه در مورد ازدواج افراد کمتر از سن ۱۸ سالگی صورت گرفته است.

این وزارتخانه سعودی در اخطاریه خود از دادگاهها و دفاتر ثبت ازدواج خواسته است پرونده های مرتبط با این موضوع را به دادگاه ویژه رسیدگی به چنین مواردی ارجاع دهند.