-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آذر ۱۷, یکشنبه

مذاکره دوحه شاید نتیجه چند روزه بیاورد؛ اما موج سختی را به دنبال خواهد داشت

مذاکرات درحال انجام بین امریکا و طالبان، از نظر شکل و ماهیت خود شباهت انحرافی تر به مذاکرات ژنیو در زمان دکترنجیب الله است. در آن زمان لااقل وزیرخارجه کابل در دیدار نا مستقیم با هیأت پاکستان درگیر بود. حالا هیچ کسی نیست. امریکا مستقیم وارد صحنه است و با جبهه جنگی که پاکستان در افغانستان رهبری می کند؛ حاضر به جور آمد براساس منفعت مشترک است. درین منفعت، به افغانستان جز جنگ و نا به سامانی چیز دیگری نمی رسد.
یعنی دریک مکان سوم، روی سرنوشت افغانستان قمار زده می شود. در آن زمان، بود و نبود گروه های مجاهدین در مذاکرات، اهمیت نداشت؛ این بار نیز جای یک دولت مستقل در مذاکرات خالی است و در واقع مذاکرات سرنوشت ساز بین پاکستان و امریکا بر سر افغانستان در جریان است.