-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آذر ۲۹, جمعه

مریم کوفی چند مرکز فساد درکابل را رهبری می کند


به سلسله افشای چهره های «اقلیت خائن» به افغانستاناطلاع واصله به گزارشنامه افغانستان مشعر است که مریم کوفی در سطح  شهر  کابل   چند  روسپی خانه را رهبری می کند و مقامات عالیه در آن جا رفت و آمد دارند.
یکی ازین مراکز زنجیره ای فساد تحت مدیریت مریم کوفی، درشهرک آریا موقعیت دارد. درین مرکز از وزراء، اعضای مجلس و دانه درشت های تیم حاکم پذیرایی می شود.
این مرکز چنان شهره است که هرگاه یکی از اعضای باشگاه قدرت خسته می شوند، فوری به مریم کوفی زنگ می زنند. باشنده های شهرک آریا ازین وضعیت مطلع اند.