-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۳, سه‌شنبه

آقای غنی! مردم ترا طلاق داده، رئیس جمهور کی هستی؟

عصمت اله قانع نویسنده و شاعر چنین نوشته است:جناب محمد اشرف غنی
 کمیسیون اعلان کرد که برنده انتخابات هستید.
اصلا کی شما را قبول میکند؟
 دهقانان قریه سرخاب (زادگاهت) به تو رای نداده است، از شش میلیون نفوس کابل بیشتر از شصت هزار رای نداری،
ششصد هزار نفر قوای مسلح نظام و محافظان کشور که به تو رای نداده،
صاحبان آرای میلیونی نظام معارف و تحصیلات عالی، شاگردان معارف، محصلان دانشگاه ها، استادان و کارمندان اداری که اصلا در انتخابات اشتراک نکردند.
دلالان جذب شده به زور پول غارت شده‌ی بیت المال، سودا گران وجدان های خفته، تاجران‌ دین وفروشندگان آرا به قیمت لیلامی مردم، عمده فروشان و دوکانداران پرچون تمام اینها بعد از نقد کردن پول شان تف و لعنت بر تو می فرستد.
طالبان ترا قبول ندارد، حزب جمعیت تورا نمی پذیرد، مردم جنوبی تورا قبول ندارند، شمال کشور تورا نمی پذیرد، شرق تورا با فیر رد میکنند، غرب کشور سایه ات‌ را با توپ میزند، هزاره ها هزاران بار برایت لعنت میگویند، 
ازبک ها بالای ... ات خنده هم نمی کنند، ترکمن ها طردت کرده است، نورستانی ها تو را طلاق داده است،
آخر در این وطن با تو کی موافق است که به تو رئیس جمهور بگوید؟ 
و تو بالای که حکومت خواهید کرد؟
مگر دهلیز های خیالی هوائی را تحت حاکمیت بیاوری.
و تو میخواهی که مردم مجبور شوند و تورا با سر در کثافت دانی تاریخ بیاندازد.