-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۳, سه‌شنبه

بی شک، نصرالدین شاه پغمانی!

از جناب ایوب عظیمینصیر الدین شاہ هنر پیشهٔ مشهورهندی با ریشهٔ پغمانی، نصیر الدین شاہ از بازمانده گان سید محمد شاه مشهور به جانفشان خان پغمانی است.
سید محمد شاه ازجمله سادات شيعه جعفری پغمان یکتن از افراد پُر قدرت کابل آن
زمان بود ، تجاوزانگلیس درحمایت و کمک شاه شجاع قرار گرفت و قوائ انگلیس به فرماندهٔ جنرال سیل را از جلال آباد تا کابل بدرقه کرد ، که لقب جانفشان و لارد پغمان برایش داده شد
بعد كشته شدن شاه شجاع، جانفشان خان به هندوستان رفت از طرف انگلیسها نواب سردهنه Sardhana مقرر گردید۰
برادر نصیر الدین شاہ جنرال بازنشسته اردو هند بنام ضمیرالدین شاه قبلاً معاون رئیس ستاد ارتش هند و مدتی آتشه نظامی هند در سعودی بود۰