-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آذر ۱۹, سه‌شنبه

محاکمه بین المللی حلیم تنویر؛ پایانی به مفتیان جزا ندیده

 اشاره: حلیم تنویر با اعلام آشکار به قتل، شاگردی به قسی ترین خون آشام تاریخ افغانستان- محمد گل مهمند- و بیرق افرازی بر «ختم» نژادی، مصادیق جرم خود را آماده کرده است.
چرا بايد تنویر رسمن در هالند محاكمه شود!
دکتر محمدی- حقوق دان
به دلایل زیر: 
اظهارات اخير آقاي حليم تنوير، اوصاف متعدد جرمي دارد كه إيجاب ميكند مورد رسيدگي قضايي قرار گيرد. در يك نگاه اجمالي، اوصاف مجرمانه سخنان نامبرده به اين قرار مي باشند:
١. تباني براي ارتكاب نسل زدايي(Genocide) مطابق بند ب ماده سوم كنوانسيون منع نسل زدايي.
٢. تحريك مستقيم و علني به ارتكاب جرم نسل زدايي مطابق بند ج همان ماده.
٣. تحريك به جنگ داخلي، مطابق ماده ٢٥٤ قانون(كود) جزا.
٤. تحريك به تبعيض و تفرقه، مطابق ماده ٢٥٦ همان قانون.
٥. تهديد به جنايت عليه نفس، مطابق ماده ٦٢٤ همان قانون.
٦. توهين، مطابق مواد ٦٧٨ و ٦٧٩ همان قانون.
از همه هموطنان عدالتخواه تقاضامندم با پيوستن به اين كمپين، رسالت ملي و انساني شان را براي تأمين عدالت و نفي تبعيض و فرقه گرايي به انجام رسانند.
به زودي و در مشورت با أهل نظر، شكايت نامه رسمي ترتيب و با حمايت شما وطنداران وطندوست؛ به ويژه گروههاي متضرر، به مراجع ذيصلاح داخلي و بين المللي تقديم خواهد شد.