-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۲, دوشنبه

کودتای انتخاباتی با موج ضد کودتا مواجه است


هیچ عقلی باور نمی کند که غنی و شرکاء دربستر نارضایی مردم برای خود «برج عاج» درست کنند.جان باس سفیر امریکا درکابل گفت که برای «نهایی شدن» نتیجه انتخابات « گام های زیادی» باقی مانده است. اما مساله از نظر ظاهری ساده است و گام های زیادی در کار نیست. پس شیخ السفرا چرا چنین می گوید؟
مساله از چند احتمال و حالت بیرون نیست؛ یا «دنده پنج» امریکایی از نام دکترعبدالله هنوز از زیر تایر موتور دکترغنی دور نشده و سرجایش است و ثانیاً منتظر آتش بس احتمالی با طالبان هستند و همزمان روی تشکیل یک نظام مشارکتی و مؤقت کار روان است. 
هیچ عقلی باور نمی کند که این گروه را بگذارند که از ماه عسل پیروزی کاذب متلذد شود و امور بر وفق مرادش پیش برود.

عامل نیرومند وقطعی که می تواند هر محاسبات تیم دولتی و برنامه خارجی ها را برهم بزند؛ موج مقاومت گردشی مردم در حوزه کابل و صفحات شمال است که به سرعت ماشین کودتای انتخاباتی را فلج خواهد کرد. کودتا معمولاً یک بند وبست پنهانی است؛ اما عمل غاصبانه گروه ارگ بیخی علنی و درموجودیت اسناد کامل درباب غدر وجعل است.

هرگاه دکترعبدالله مانند 2014 تسلیم موج مصلحت های تباه کن نشود؛ معنایش این است که غنی و شرکاء علیه امریکایی ها نیز دست به کودتا زده اند؛ به امید این که از اختلافات کشورهای بازیگر به ویژه ایران کمک فیض ببرند و امریکایی ها را مجبور کنند در برابر عمل انجام شده، سیاست ایجابی را در پیش گیرند. حالا که قانون و دموکراسی بار دیگر درظرف خودسری های سنتی قالب زده شده، درهم شکنی این قالب فرتوت درنتیجۀ رهبری سالم مطالبات مشروع و بیداری مردم، با کمترین خسران امکان پذیر است.