-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۱۰, سه‌شنبه

ولسوالی درزآب به هدف استقرار نیروهای داعش تخلیه گردید

خبر تازه از منابع ویژه امنیتی به گزارشنامه افغانستان مشعر است که ولسوالی درزآب با عقب نشینی پادگان اردوی ملی از آن جا عملاٌ به واحد های رزمی داعش واگذار شده است. 
در حواشی ولسوالی درزآب جوزجان پیشاپیش شماری از جوخه های داعش به نام این که به دولت تسلیم شده اند، مستقر گشته بود. 
از زمان اعلام رسمی سلسله تسلیمی های داعش از طریق رسانه ها، دولت و ارگان امنیتی کابل دو تن از فرماندهان زبده داعش هریک مولوی حبیب الله و مولوی نعمت الله را بعد از یک رشته توافقات، بی سروصدا از زندان رها کرده است. اکنون دو میرغضب داعشی در بسترگاه شمال انتقال یافته اند. جنرال دوست دروضعیت خاص قرار گرفته و انتقال نفرات داعش از ننگرهار به شمال سرعت گرفته است.
هدف تحرکات اخیر، تقرب بر مرز های گسترده با آسیای میانه است.