-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آذر ۲۳, شنبه

مخالفت شدید هند - ایران، باعث لغو مذاکرات قطر شده


هندی ها سند ترتیب شده در قطر را به طور کامل رد کرده و خواستار خلع سلاح طالبان اند.اطلاع واصله به گزارشنامه افغانستان حاکی است که لغو مذاکره بین خلیلزاد و هیأت طالبان درقطر، نه براثر حمله انتحاری در بگرام، بلکه آن مذاکرات قرین به پیروزی، بالاثر مخالفت شدید هند و ایران به تعویق افتاده است. 

در بحث بر سر طالب، تضاد میان کشورهای بسیار برجسته و جدی است. مذاکرات مسکو در تنیجه تصادم در منافع کشور ها شکست خورد. مذاکرات طالبان در تهران در اثر مخالفت هند و امریکا با شکست رو به رو شد. اینک مذاکرات امریکا با طالب به اثر مخالفت صریح هند و ایران با ناکامی انجامیده است. متن پیمان که از سوی خلیلزاد در اختیار مقامات هندی قرار گرفته بود، به طور کامل از سوی هند باطل اعلام شده است.
هند با صراحت خواستار خلع سلاح طالب است. در نهایت، آن ها اعلام کرده اند که یگانه راه همزیستی سیاسی طالبان در افغانستان، تمکین از قانون اساسی افغانستان است. از سوی دیگر، طالب قطر نشین با طالب تحت پوشش پاکستان هم با هم درگیر شده اند.
مخالفت هند و ایران جدی است؛ زیرا در صورت نادیده گرفتن عامل هند و ایران، و کشانیدن طالبان به کابل، سرمایه گزاری هند و ایران در سرکوب لشکرهای مسلح طالبان را افزایش خواهد داد. درآن صورت، خرج امریکا دو باره روند صعودی به خود می گیرد و این نکته ای است که با مشی ترمپ وفق نمی دهد.