-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۱۰, سه‌شنبه

پیشنهاد به احمدولی مسعود

یکی از همکاران احمد ولی مسعود به من توصیه کرده است که « خبر و گزارش باید حداقل از جانب دو منبع معتبر تأیید شود.» آقای ناصح لابد فراموش نکرده باشد که ده سال پیش مبادی «خبرنویسی» را زیر من نظر سپری کرده است. مشارالیه زیاد ترقی کرده و حتی در امور «صحت عقلی وروانی» سند کارشناسی برای خودش دست وپا کرده است. من تا مجبور نشوم، زیاد به جزئیات نمی روم و برجسته ساختن این چنین مسایل در شأن من نیست؛ همین حد یاد آور می شوم همکاران احمد ولی اکثراً از کارروایی های ایشان دفعتاً از برگۀ فیس بوکی شخصی اش با خبر می شوند؛ تا چه رسد به این که از نشست های شبانه و روزانه مشارالیه با مقامات دولت و سفرای خارجی مطلع ساخته شوند.
احمدولی درتشکیلات آینده یکی از کسانی است که درحکومت نصب خواهد شد. زیرا، جامعه بین المللی، حضور مقربان احمد شاه مسعود در دولت های آینده را نسبت به سپردن امورتاجک ها به حوزه بلخ مرجح می شمارند.

 اطلاعی که در مورد ملاقات های سری احمدولی با هیأت های تیم دولت ساز انتشار دادم، سه منبع داشت و دارد: یک؛ تیم وفاق ملی، تیم دولت ساز؛ و منابع خاص امنیتی ناظر درکابل. وجدان ملی و روح احمد شاه مسعود هنوز در وجود جریان های دادخواه زنده است. خبر منتشر شده هرگاه « چنان نخ‌نما و عاری از واقعیت بود که نیاز به هیچ تکذیب و تأییدی نداشت» چطور شد مثل برق گرفته ها قلم برداشتند تا آن را تکذیب کنند ودنبالۀ این ضاله نویسی را در روزنامه شخصی احمدولی هم پی بگیرند. 
با آن هم من برای ایجاد گشایش در قضیه یک پیشنهاد دارم. تیم وفاق ملی یک شکایت درج کند در دادستانی کُل. رسماً جلسه رسیده گی دربرابر دوربین ها مفتوح شود و اعلام شود که این خبر دروغ بوده و باید خبرنویس، پاسخ دهد. من خودم به جلسه خواهم آمد.