-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آذر ۲۰, چهارشنبه

روزنامه نیشن پاکستان


اشاره: روزنامه پاکستان قصداً به نقش برهم زنندۀ هند اشارتی نکرده و به خوش خیالی پرداخته است.

گمان می رود ایران مخالف فرایند صلح نیست زیرا منافعی را در منطقه دارد و بیشتر در تلاش است تا شرایط را به  نفع خود به جلو ببرد. منافع ایران شامل جلوگیری از حضور داعش در افغانستان، ایجاد راه زمینی به سوی چین، روسیه و جمهوری های آسیای میانه و حفظ توانمندی خود در تضعیف ثبات در افغانستان برای واکنش به حضور غرب در این کشور، احداث بندر چابهار برای دور زدن پاکستان و مهمتر از همه حفظ جامعه شیعیان و فعال ساختن مشارکت آنها در فعالیت های سیاسی در افغانستان است.

بدون در نظر گرفتن منافع مختلف ایران نیز نقش آن در فرایند صلح بسیار مهم است و برای همین منظور گفت وگوهای مستقیمی را با طالبان در تهران برگزار کرده است. 

پاکستان با در نظر گرفتن این موارد باید گزینه های سیاسی باقی مانده برای خود را بررسی  و برای این منظور باید نقش فعال و هوشمندانه ای را برای حل مسائل میان ایران و افغانستان ایفا کند. 

پاکستان همچنین باید منافع خود را مورد نظر قرار دهد و نقش دیپلماتیک فعالی را در سطوح منطقه ای ایفا و با تبلیغات ضد پاکستان به ویژه در افغانستان  مقابله کند و با ایران به عنوان یک صاحب نفوذ اصلی در افغانستان روابط خوبی برقرار کند که در نهایت به نفع فرایند صلح در افغانستان خواهد بود.

از جمله اقدامات دیگری که پاکستان باید مورد توجه قرار دهد دیپلماسی نظامی، دیپلماسی عمومی، اعطای بورسیه به دانشجویان افغانی و احداث زیرساخت ها در مناطق جنگ زده به نشانه حسن نیت و حصار کشی در مرزهاست.