-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آذر ۱۹, سه‌شنبه

امریکا، شکست درافغانستان را از مردم خود پنهان می کندخبرگزاری اسوشیتد پرس از واشنگتن گزارش می دهد که سه محور قدرت در امریکا مردم آن کشور را در رابطه به شکست های امریکا درافغانستان گمراه کرده و غالباً از پیروزی های خیالی در آن جا داد سخن می دهند. نشریه پست به هزاران برگه اسناد درین باره دست یافته است که بیانگر ناامیدی عمیق از رفتار امریکا در جنگ افغانستان از استراتیژی ناپایدار حکومت در جنگ افغانستان است. این اسناد به نقل از مقامات امریکا می گوید که گزارش های داده شده در باره تلاش های هجده ساله در جنگ افغانستان واقعیات را به شدت تحریف کرده است.