-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۵, پنجشنبه

اگرجایگاه غنی را به تو بدهند، به این لعنت تاریخی نمی ارزد


خطاب جاوید کوهستانی به امرالله صالح
سال هاست که قدرت در افغانستان تعریف دیگری یافته است و درین وادی بدنامی و سرگردانی گاهی ادم های شریف نیز وجاهت شان را قمار میزنند ،شراکت در قدرت سیاسی مثل دیگ با رنگ سیاه است ، با هر رنگی وارد شوی لابد سیاه می شوی ، من کمتر یافته ام کسانی را که خودشان را در قدرت با نجابت حفظ کنند ، حتی ادم های خیلی با تربیت و داری سجایای بلند و استخوان دار، یقیناً فضای مسموم شده سیاسی موجود که حداقل یک سال بعدش روشن نیست ، خود را غرق این گرداب پر کثافات کردند و از همه چیز چشم پوشیدن در عالم اخلاق مجاز نیست .
به قول حافظ:
کلاه دلکش است اما به ترک سر نمی ارزد .
حال دوستان ما در راه جمهوریت قلابی ( که باز از گذشته بنویسم) ترک مال و ترک جان و ترک سر و به تعبیری ترک قوم، ترک گذشته، ترک وجدان و حتی ترک خانواده کرده اند. اگر از من بپرسید به خدا جای اشرف غنی هم که باشی به این همه نمی ارزد و اوراق تاریخ به نسل های بعدی با لعن و ننگ می نویسند .