-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آذر ۲۴, یکشنبه

غنی و یاسین ضیاء چطور تاوان خون خواهند داد؟


دولت و حکومت درمحفل یاغیان سیاسی به بازیچه شخصی کودکان تبدیل شده است. 
کجاست یاسین ضیاء که قیصاری را به اتهام جنایت و قانون شکنی به نا مردانه ترین شیوه فریب داده و با ضرب و شتم و توهین به زندان کابل آورده بود؟ هیچ کسی از دادستانی و رسیده گی قضایی به دوسیه قیصاری سخن نگفت.

از جمع «اقلیت خائن» هیچ دهان کرایی باز نخواهد شد  تا راز رهایی و تسلیح «سیاسی» قیصاری برای کمک به داعش را به مردم بازگوید.

 تراکم انحراف و سیاه بازی در تیم حاکم، موازنه در قضاوت عمومی را به طور کامل مختل کرده است. گروه قایم شده در ارگ، درتلک خود گیر کرده اند.

مگرمردم از یاد برده اند که قطعه ملیشیایی شخصی غنی ها، نفرات قیصاری را تا سرحد چنواری شکنجه کردند؟ سپس، بدون اعتنا به ادعا های ساخته گی خود شان، جامعه و مطالبات عمومی، او را رها کردند تا به جان جنرال دوستم بیاندازند؟
دیدید که آب و هوا تغییر کرد و مترسک های بی استخوان را که علیه دوستم علم کرده بودید؛ امیل گردن خودتان شده است؟

 حالا چه شده است که قیصاری را دو باره به زنجیر می کشند و برای این کار چند تن دیگر از سربازان جوان اردو باید جان های ارزشمند خویش را قربانی کنند تا بازی کثیف اشرف غنی و شرکاء به جایی برسد؟ چرا درتحت مدیریت درآوردن قیصاری بازهم از همان قطعه تروریستی قبلی استفاده نکردند؟

 گزارشنامه افغانستان قبلاً اطلاع داده بود که قطعات قیصاری از سوی نیروهای خارجی اکمال می شوند و او را درمقام فرمانده عالی صفحات شمال، ( ابتداء ضد داعش) اما در واقع پهره دار داعش تجهیز و آماده کرده بودند. حذف و دگرسازی نقش قیصاری ممکن است با شکست مذاکرات دوحه و تشدید کشاکش منطقه ای و تغییر در اولویت های جدید امریکا مرتبط باشد. خود امریکایی ها پیش نشده، و از تیم حاکم خواسته اند که سر کودک نوزاد و عزیز خود را خود شان بخورند.