-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۷, شنبه

فوری؛ احمدولی مسعود به تیم دولت ساز پیوست

توافق نهایی نیمه شب گذشته دریکی از مهمانسراهای ارگ حاصل شده است. تازه ترین گزارش مقدماتی مشعر است که احمد ولی مسعود به مقام وزیرمشاور دکترغنی مقرر شده است.
صحبت های مبسوط درین باره طی هفته های اخیر انجام یافته و هر دو طرف منتظر نتیجه نهایی می باشند تا انتصاب مشارالیه به صفت یکی از ارکان ارگ رسماْ اعلام شود.

گزارشنامه افغانستان نیز صحت و درستی این راپور را با قید «مقدماتی» تایید می کند؛ اما ممکن است معامله شکل دیگری به خود بگیرد یا شرایط متغییری وضع شود. احمد ولی مسعود با انگلیس رابطه مستقیم دارد.

نیمه شب گذشته بین هیأت ارگ و احمد ولی مسعود دریکی از مهمانسراهای خاص دولتی، آخرین رایزنی ها صورت گرفته و احمدولی مسعود درجرگه گروه دکترغنی داخل شده است. درهمین حال گزارش می رسد که انجنیر عارف سروری سابق رئیس اداره امنیت ووالی پنجشیر دریک معامله نهانی با فرستاده گان ارگ با گرفتن یک میلیون دالر حق السکوت تعهد داده است تا کار بالای دیگر نخبه گان معترض خارج از دولت را به هدف کشانیدن آن ها به محور قدرت تحت رهبری دکترغنی فعالانه آغاز نماید. سروری از مصاحبان احمدشاه مسعود بود و یکی از مظنونان درجه یک سازماندهی ترور وی نیز به شمار می رود. او آخرین تروریست دستگیر شده در خواجه بهاء الدین را فوری از پا در آورده و ظاهراً کلیه آثار و مظاهرتوطئه در ترور مسعود را محو کرده بود.