-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۸, یکشنبه

نورآغا قره باغی سردسته ترور ها در شمالی است


گزارش می رسد که نا امنی و ترورهای اخیر در مسیر قره باغ  به سوی کوهستان، از سوی قوماندان نور آغا محمود اداره می شود. نورآغا محمود از فرماندهان سابقه قره باغ است که در انهدام زیربناهای ملی در شمالی سهم بازر داشت. اکنون از سوی حلقاتی در دولت حمایت می شود.
در جنگ بین طالبان و نیروهای مقاومت، یک پای قوماندان نورآغا قطع شده است. دولت کابل به جای گرفتن تدابیری به هدف از میان برداشتن مرکز ترور و نا امنی تحت رهبری نورآغا محمود، توزیع پول به انور قره باغ، حاجی الماس و داوود کلکانی را ادامه می دهد تا رقیب های منطقه ای ارگ در کشاکش های سیاسی و انتخاباتی را تضعیف کنند.