-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۱۰, سه‌شنبه

روایتی از مارشال های پوده مصر

مارشال عبدالحکیم عامر، اختیاردار کامل جنگ با اسرائیل درمصر در سال1967، به عنوان پوده ترین نظامی میدان باخته در جنگ سرنوشت شناخته شده است. اسرائیل در جنگ شش روزه، تاریخ جنگی سوریه، اردن ومصر را تغییر داد. آن شکست همه جانبه و قطعی، شاید سرنوشت تقابل بین عرب و اسرائیل را برای مدت طولانی مهندسی کرده است. جمال ناصر، فردی بود بغایت خود پسند و اراجیف گو، لافزن و فاقد اشراف اطلاعاتی و عملیاتی بر جنگ و سیاست. شکست که پیش آمد، اتهام زنی پینگ پانگی بین او و حکیم عامر آغاز شد. خلاصه جمال ناصر موفق به کنار زدن او از قدرت شد و با قرص سمی به زنده گی اش خاتمه داد. اما تلخی های شکست مصر و سوریه و اردن، معلوم نیست تا چند قرن دوام خواهد کرد. فیلد مارشال عبدالغنی الغمیشی درخاطراتش می گوید که علت شکست اردوی مصر در جنگ اسرائیل، آن است که « اردوی مصر سرش را به امور اصلاحات ارضی، حمل ونقل جهانی و تحقیقات امنیتی وسد سازی داخل کرده بود و از اجرای وظیفه اصلی خویش بازمانده بود.
ای همان موقعیتی است که امروز، سپاه پاسداران ایران به چنین مرضی دچار شده است.