-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۹, دوشنبه

قاضی ساخت اشرف غنیعبدالحمید خراسانی به پنج سال و شش ماه زندان محکوم شده است. امرالدین قاطع وکیل دادگستری از وی دفاع می کرد. قاضی خطاب به حمید خراسانی گفته است که تو کدام گناهی مستوجب مجازات نداری؛ اما من دستور دارم ترا محکوم به زندان بسازم. حال بیائید حدس بزنید که صاحب الدستور چه کسی بوده است؟ اشرف غنی و امرالله صالح یا هردو؟!