-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آذر ۲۰, چهارشنبه

موج تازه حملات هکرهای ارگ به «گزارشنامه افغانستان»


«اقلیت خائن» به افغانستان نبرد همه جانبه با مردم و امکانات اطلاع رسانی را تشدید کرده است. 
اطلاع دقیق به گزارشنامه افغانستان واصل شده است که یک گروه از هکرهای استخدام شده از سوی ارگ و امنیت ملی، درتلاش رخنه بر کانال های ارتباطی «گزارشنامه افغانستان» اند تا منابع و شبکه های ملی اطلاع رسان را شناسایی و دستگیر کنند.
تا نشر این خبر، هکرهای استخدام شده در دستیابی به سرنخ های اطلاعاتی گزارشنامه با شکست کامل رو به رو شده اند. وصول اطلاع به موقع در رابطه به این اقدام ضد ملی مغایر حق گردش آزادانه اطلاعات از سوی دولت گشتاپویی، سبب گشت تا روزنه ها و امکان و احتمالات بالقوه ای که به رخنه کننده گان زمینه سرکشی و ورود به سامانه را می داد؛ به طور کامل مسدود شوند.

 بدین وسیله به استحضار هم میهنان عزیز رسانیده می شود که در صورت هرگونه بندش یا کمین سایبری، بلافاصله پنجره دیگری برای اطلاع رسانی به مردم گشاده خواهد شد. 
رزاق مأمون