-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آذر ۲۵, دوشنبه

خانه و قرارگاه قیصاری به یغما رفت

تصاویر و اطلاعات حاکی اند که در سرکوب نظام قیصاری برعلاوه ملیشیای نظامی، شماری از نفرات قوماندان توفان و یکی دیگر از صاحبان قطعه مسلح غیر مسوول به نام اختر لُچک، شرکت داشته اند. تمام لوازم و اثاث قرارگاه و خانه قیصاری توسط افراد آن ها غارت شده است.