-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آذر ۱۲, سه‌شنبه

پرونده جنرال دوستم روی میز اشرف غنی و سکات میلرگزارش تایید ناشده مشعر است که جنرال دوستم از جنرال میلر وقت خواسته است.
منبع اطلاع رسان به گزارشنامه افغانستان به نقل از وحید قتالی رئیس اداره امور ریاست جمهوری نوشته است:
در صورت پیروزی تیم‌ دولت ساز بر بنیاد پرونده ای که برای جنرال دوستم ترتیب شده است؛ ممکن است وی به حبس ابد محکوم گردد.
در این پرونده جنرال دوستم به قتل ۱۷۳ تن از سران ازبیک و یا فرماندهان ازبک، بیشتر از شش میلیون دالر اختلاس و فساد از عواید بنادر شمال ( بعد از سقوط حکومت داکتر نجیب الله الی ختم حکومت حامد کرزی) متهم‌ شده است.
همچنان فهرست کشته شده های دشت لیلی ترتیب شده و از شماره از خانواده های طالبان مقتول خواسته شده است که علیه جنرال دوستم عریضه های خویش را تحویل دولت کنند. این پروسه انجام گرفته است.
در دیدار جنرال میلر و اسدالله خالد با جنرال دوستم برایش تعهد شده است که مشاوریت خاص در ریاست جمهوری به وی اختصاص خواهد یافت و همچنین مصونیت قضایی وی تضمین شده و پول کافی برای مصارف ماهوار نیز از سوی حکومت پرداخت خواهد شد.
در بدل این امتیازات از وی خواسته شده است تا مانع ادامه کمیسیون انتخابات در ولایت های تحت امرش نشده و در اعلام پیروزی تیم دولت ساز همکاری کند.
گزارش های تایید ناشده‌ می رساند که وی برای اعلام تصمیم اش وقت خواسته است.