-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آذر ۱۸, دوشنبه

حلیم تنویر: من به ادارۀ مرکزی استخبارات پلیس هالند کار می کنم

پرسشی از دکتور محمد حلیم تنویر

ترجمه و تنظیم: دکترصبورالله سیاهسنگسی سال پیش (1984) نام و گرایش سیاسی‌اش را در زندان پلچرخی شنیده بودم. پانزده سال پس از آن، استاد رهنورد زریاب در نقد بلند "تصویری از طنز و طنزهای تنویر" در پیرامون گزینۀ "خر بی‌فرهنگ" آورده بود: "حلیم‌ تنویر خود وابسته‌ به‌ حزب‌ اسلامی‌ گلبدین‌ حكمتیار بوده‌ است‌ و می‌شود جلوه‌‌های‌ این‌ پیوند را در دو سه‌ جای‌ كتاب‌ ["خر بی‌فرهنگ"] احساس‌ كرد." (شماره‌های 71 و 72 ماهنامۀ "البدر"/ هالند - جنوری 2000)

در 2001، شنیدم که یک رسانۀ هالندی از وی فراوان یاد کرده است. از دوستی خواستم فشردۀ فارسی آن را ایمیل کند. آنچه در پی می‌آید، برگردان دو ستون همان رسانه است:

دو روزنامه‌نگار هالندی به نام‌های Arnold Karskens و Thomas Erdbrink توانستند گزارش سفر پنهانی و بدون مجوز قانونی ملا محمد عباس - از بنیاد‌گذاران گروه طالبان - به هالند را در Nieuwe Revu (یازدهم اپریل 2001) بازتاب دهند.

«ملا عباس وزیر صحت عامۀ حاکمیت طالبان به بهانۀ بررسی وضعیت صحت عامۀ کشور با افغان‌های اروپانشین، از جرمنی به هالند خزیده بود. او در دیدارهایش، نه روی موضوع اصلی، بلکه بر فشرده ساختن صفوف طالبان و همبستگی پیروان شان در باخترزمین پیوسته تاکید می‌ورزید.

یکی از کسانی که در سازماندهی این دید و بازدیدها نقش کلیدی داشت، حلیم تنویر گردانندۀ ماهنامۀ "البدر" - ارگان نشراتی انستیتوت تحقیقات و بازسازی در افغانستان - و همچنان ناشر اندیشه‌ها و برنامه‌های حزب اسلامی گلبدین حکمتیار در هالند است. نامبرده به هر دو گزارشگر از رشتۀ نزدیکی خویش با حکمتیار و اشتراک در دیدارهای ملا عباس با افغانها در "المیر" معلومات داد.

در هالند حلیم تنویر را در نقش "تندرو متعصب قشری" می‌شناسند و می‌گویند در بخش‌بندی پول‌های به دست آمده از مساجد ترک‌ها و مراکویی‌ها با برادرزن خود در افتاد، شوهر خواهرش را نیز با چاقو زخمی ساخت، و چندی به زندان افتاد.

هنگامی که فعالیت‌های "القاعده" در اروپا زبان‌زد گردید، گزارشگران کنجکاو که کارکردهای حلیم تنویر را زیر چشم داشتند، می‌خواستند بدانند "انستیتوت تحقیقات و بازسازی در افغانستان" با کدام پشتوانۀ مالی پیش می‌رود.

حلیم تنویر گفته بود: "برای فعالیت‌های انستیتوت از "کتابخانۀ عامه المیر" و "ادارۀ امور پناهندگان هالند" پول دریافت می‌کنم". این گفته از سوی هر دو نهاد نادرست خوانده شد. سپس، او مدعی همکاری با وزارت عدلیۀ هالند گردید. مقامات عدلی این کشور در پاسخ گفتند که از همچو همکاری کوچک‌ترین آگاهی ندارند.

در فرجام، تنویر اعتراف کرد که در "ادارۀ مرکزی استخبارات پلیس هالند" استخدام شده است. روزی که توماس یردبرینک و آرنولد کارسکینس برای روشن ساختن راست یا دروغ این سخن به مقامات بالا رو آوردند، دریافتند که دستگاه پلیس پنهان هالند هرگز در پیرامون کارمندان، گماشتگان و همکارانش لب نمی‌گشاید.

حلیم تنویر در نشست گزارش‌گران افغانستان (هامبورگ/ جولای 2000) که حیدر اختر آن را سازماندهی کرده بود، با گزافه‌هایش در ستایش طالبان خشم دو بانوی افغان را برانگیخت. هنگامی که آنان تبهکاری‌های رژیم را برشمردند، حلیم تنویر شرمسارانه از برنامه گریخت.

در روزگار حملۀ راکتی گلبدین از چهارآسیاب بر کابل، حلیم تنویر برنامه‌های تبلیغاتی حکمتیار را پیش می‌برد. همکاران پیشین تنویر در رادیو افغانستان بر برجستگی این نقش او گواهی می‌دهند.

به گفتۀ افغان‌هایی که بیشتر از دو دهه در هالند هستند: "همزمان با یورش ارتش روس‌ها بر افغانستان، حلیم تنویر به پیشگاه ملا امامان در مساجد ترک‌ها و مراکویی‌ها می‌رفت، خود را نمایندۀ جهاد افغانستان معرفی می‌کرد، از نمازگزاران پول، ساعت و زیورات به دست می‌آورد تا اینکه سرمایۀ هنگفتی اندوخت و همکاریش با حزب اسلامی و جنبش اخوان‌المسلمین را نیرومندتر ساخت.»

پرسشی از دکتور حلیم تنویر: آیا برگردان بالا امانتدارانه است؟

[][]
کانادا/ هشتم نوامبر 2014
*
پاسخ نخست حلیم تنویر:
آقای سیاه سنگ..از شما توقع این اتهامات و افتراح را نداشتم. بقول معروف: نه سیر خورده ام و نه بویش از دماغم میاید. زنده گی نامه ام به همه و دردنیای مجازی ثبت است. کسانیکه قلم دارند بایستی عفت آنرا نگهدارد. مآخذ را از روی کوچه و بازار نباید گرفت . کسیکه خود سه سال در بستر بیماری ناشی از عمل انتحاری در دفتر کارش رنج برد،چگونه با دشمنان افغانستان مدارا می نماید. در قضاوت ها ونوشته هایتان مسوولانه فکر کنید و با حضور وجدان در برابر خداوند خود را جوابگو بدانید. (هالند/ دهم نوامبر 2014)

پاسخ دوم حلیم تنویر پس از پنج سال
https://www.facebook.com/alalzad/videos/10221092105353682/?t=1