-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آذر ۲۴, یکشنبه

به نظر می رسد که دکترغنی، کدام دسته گلی را در ترکیه به آب داده است. اعصاب مشارالیه بسیار باریک شده و دایم با خود و دیگران در جنگ است. این سیاستگر پراشوتی و مزدور، بد رقم کشور را به بحران کشاند.