-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۸, یکشنبه

خطر سبکدوشی برخی رئیس های امنیت ملی وجود دارد
گزارش می رسد که آن عده از رؤسای امنیت ملی که در حمایت از تیم دولت ساز در کمپاین انتخاباتی فعالیت کرده و حاصل کار شان در دسترس مقامات قرار دارد؛ در مقام های شان باقی می مانند. رئیس های بی طرف یا غیر فعال با خطر برکناری یا اعزام به دورست ها مواجه اند. پیشاپیش کرسی معاونت اول اداره امنیت را از تشکیلات حذف کردند. حال آن که بر بنای حکم قانون، هیچ کسی در ارگان امنیت حق مداخله در کمیسیون انتخابات را ندارد. وظیفه امنیت پاسداری از منافع عمومی و مرزهای کشور است. 
 صبغت الله سایق رئیس اداره دهم یا «رجال برجسته» وظیفه ملی خود را فراموش کرده و تمام اوقات خود را به آوردن بزرگان و فعالان پول گیر بدخشان به دربار ارگ کرده بود. معصوم استانکزی درظاهر امر از وظیفه سبکدوش گردیده؛ اما عملاً همه امورات امنیت را اداره می کند. بدون ملاحظه و تصدیق استانکزی کسی در امنیت گزینش نمی شود و حتی مخارج اپراتیفی از زیر نظر استانکزی باید بگذرد.
براساس روال کاری استانکزی، برای درهم کوبی مراکز و نفرات طالبان، هیچ مصرف اپراتیفی اجرا نمی شود. 
دکتر عبدالله از هیچ برنامه اپراتیفی اطلاع ندارد و مقرره طوری است که وی اصلاً به این مساله دخل و غرضی نداشته است.