-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آذر ۲۵, دوشنبه

شمشیر منافق اعظم در قبرغه ازبک ها فرو رفتآیا حملات گسترده نظامی دولت علیه نظام الدین قیصاری واقعا برای تامین امنیت و برقرار نظم و قانون است؟قطع نظر از اشتباهات نظام الدین قیصاری و بدون دفاع از شخصیت وی، ماجرای وحشت که با استفاده از قوه قهریه و تمام ساز و برگ نظامی از دیشب به اینطرف ظاهرا بر ضد نظام الدین قیصاری شروع شده است، آیا واقعا دلیل آن برای تامین امنیت و برقرا‌ری نظم و قانون در شهر مزار شریف است؟
اگر چنین است، پس چرا در شهر کابل علیه کسانیکه صد ها میل اسلحه غیر قانونی حمل میکنند، قیمتی ترین زمین در کشور را غصب کرده اند، شهر کابل را به پایتخت ترور، اختطاف، فحشاء و جرائم جهان تبدیل کرده اند - عملیات برای تامین امنیت و بر قراری نظم و قانون صورت نمی گیرد؟

درینجا دفاع از آغای قیصاری نیست ولی انگیزه و نحوه وحشت که با استفاده از تمام ساز و برگ‌ نظامی دولتی که صورت گرفته میشود، باید در مقابل آن خاموش نه نشست.

من همان‌ مطلب سه روز قبل خویش را دوباره تکرار مینمایم که درآن روز مجموعه از فرهنگیان محترم اوزبیک و متخصصین زبان اوزبیکی ظاهرا به نام ملی شدن زبان اوزبیکی ولی در واقعیت در چوکات یکی دو نفر از تیم کمپاین مربوط به باند منفور ارگ به دستگاه استبداد دعوت شده بودند و از آدرس آن مجموعه محترم به آن شخص تندیس و جایزه به خاطر ملی شدن زبان اوزبیکی را دادند که در تمام جریان تسوید قانون اساسی و لویه جرگه تاریخی قانون اساسی سال ۱۳۸۲ زیاد ترین مخالفت را در مقابل نه تنها ملی شدن بلکه رسمی شدن زبان اوزبیکی کرده بود. ( که جزئیات آن به زودی به خدمت هموطنان‌ محترم با اسناد دقیق تقدیم میگردد).

حالا سوال من‌ اینست که آیا این دستگاه استبداد ارزش این را دارد که با در نظرداشت موقف اش درانوقت و همین اکنون با این وحشت که بالای مردم در مزارشریف براه انداخته است، آن امتیاز مقدس را داد؟

وحیدالله شهرانی