-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آذر ۱۱, دوشنبه

مدیر ثبت جلسات در ارگ درین روز ها بسیار خسته و عاصی به نظر می رسد. غنی فرمان داده است که صورت جلسات ثبت شده را قبل از چیدمان در الماری ها اول نزد وی بیاورد. غنی از چیزی می ترسد. ورنه با راپور جلسات روتین چی کار دارد؟