-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آذر ۱۷, یکشنبه

هم نشینی فرامرز تمنا با دیگ سیاه

فرامرز تمنا با تیمی به کمیت انگشتان دو دست، به دکترغنی پیوست.
درین روزهای واپسین چه خواب دیده است؟ او که غنی به غنی «چلینج» داده بود؛ حالا از مجموع خطا ها و انحرافاتی که موجب شده بود فرامرز، او را به چلینچ بکشاند، حل شده یا فرامرز اشتباه کرده بود؟
تا دیروز، بانوی اول فرامرز تمنا، بانوی اول رولا غنی را دزد و متقلب توصیف می کرد و او متهم می کرد که او افغانی نیست. زیرا رولاغنی یک زن حامله را که قرار بود از یک ولایت دور دست به شفاخانه آورده شود؛ دستور در واسطه نقلیه «زرنج!» منتقل شود!
این درامه سازی، چهره سیاه و مملو از خطوط کج وکور تیم غنی را ترمیم نمی کند. نه غنی چیزی ازین صیغه به دست می آورد؛ نه تمنا. جز این که، این اقدام به اشاره مستقیم امریکا صورت گرفته باشد.