-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۲, دوشنبه

جنبش ملی: حکومت مبتنی بر تقلب، چانس کار ندارد

عطا محمد نور، اعلام جبری پیروزی تیم دولت ساز را «تمرین بزرگ دموکراسی» عنوان کرد. اما جنبش ملی دراعلامیه ای تصریح کرد که کمیسیون یک بار دیگر رای های پاک مردم را به سود تیم حاکم زیر پا کرده و باتقلب دموکراسی نوپای افغانستان را بی عزت و بی اعتبار کرد. به تاسی ازاین موارد اعلام می داریم که به هیچ کسی اجازه نمی دهیم آرای پاک مردم ما را زیر پا کند. ما باتمام قوت و تا آخرین دم در کنار مردم خود ایستاده ایم که امروز حضورشان در جامعه نادیده گرفته شده و رای های شان پا مال گردید.

دیگر تقلب و جعل نتیجه انتخابات ریاست جمهوری را تعیین نخواهد کرد. ایستاده ایم و با مردم خویش از رای های مردم خویش دفاع خواهیم کرد.

شورای مرکزی جنبش ملی اسلامی افغانستان