-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آذر ۱۲, سه‌شنبه

عجبا از دی ان ای فخر از بهر هیچ و چیزی کم!

مریم غنی دختر اشرف غنی از دیدار به شدت نا برابر و اهانت بار غنی- ترمپ دریک توئیت، صفایی داده و تشکری کرده است. اگر این دختر اندک غروری میداشت،  از تماشای وضعیت رنگ زرد و تکیده، تحقیرشده و احضار شدۀ پدرش مشت مشت اشک می ریخت!