-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۳, سه‌شنبه

کار فقر و گرسنگی درجاده های تهران به اینجا رسیده

یک طرف آقازاده های ایرانی موتر فراری سوال می شوند، یک طرف مردم از دست همدیگر غذا را چور می کنند.
آینده یک نظام اسلامی یعنی این. خمینی می گفت: اقتصاد مالِ خر است. 

قدرت در جمهوری اسلامی اگر اندکی به تفسیر رویدادها اعتقاد داشت می توانست بسیاری از حوادث را پیش بینی کند. امام جمعه هائی که هر جمعه بالای منبر می روند بی خبر تر از نظامی ها و نظامی ها بی خبرتر از بیت رهبری و روزنامه های وابسته و سخنگوی این طیف مشغول فریبکاری و دروغ نویسی.

درگیری های مسابقات فوتبال بویژه در یکسال گذشته باید حاکمیت را از خشونت خفته ای که در جامعه نهادینه شده با خبر می کرد. درگیری و شعارهائی که در مسابقه فوتبال تراکتور سازی و استقلال در تبریز سر داده شد را هم جدی  نگرفتند. تظاهرات در شهرهای کردستان درمخالفت با ورود ارتش ترکیه به کردستان سوریه را هم ابتدا به فال نیک گرفتند و بعد جلوی ادامه آن را گرفتند اما  نتوانستند و یا نخواستند بفهمند که این تظاهرات نه از حب علی، بلکه از بغض معاویه بود. و تازه اینها حوادث بزرگ و رسانه ایست. نمونه دیگری که به بزرگی حوادث بالا نبودند بسیار بیشترند. برای نمونه خبر زیر را بخوانید که شورش آبان ماه برخاسته از انگیزه های همین خبر بود.

«هجدهم مهرماه زورگیر و دو همدست دیگرش دستگیر شدند. دلیل دستگیری آنها تعقیب موتورهای پیک غذا برای خانه ها و در آوردن غذاها و پول نقد از چنگ موتوری ها و فرار بوده است.»