-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آذر ۲۴, یکشنبه

تخمین اطلاعاتی از نظر عملی، توهم و خیال سازی است

آقای صالح، گفتی به تخمین های اطلاعاتی ات شک نکنیم!

- نا امنی ها و ترور های زنجیره ای در افغانستان در زمانی شروع شد که شما رئیس امنیت بودید، صادقانه اعتراف کنید که فساد سالار ( کرزی ) فریب تان داد و اولین کسی بودید که تصفیه قومی را در اداره امنیت شروع کردید و آنهایی را هدف تصفیه قرار دادید که یک سیر آرد را شش لک افغانی خریده و مقاومت کرده بودند.
- کمیسیون دوسره حقیقت یاب که یک سر آن فاروق وردک و سر دیگر آن جناب شما بودید و بخاطر تحقیق در باره سقوط شهر کندز تعین شده بودید را باند های تبهکار علی رغم چلنج متکبرانه تان که بار هاست میگوئید در تخمین های اطلاعاتی من شک نکنید چنان گمراه ساختند و مسیر تان را از رد یابی و افشای حقایق پشت پرده آن حادثه به پوچکپالی تغیر دادند ‌که تا امروز حساب از نزد تان گم است.‌
- تخمین های اطلاعاتی 32 میلیون نفوس افغانستان و تمام جهان نشان میدهند که از مجموع حدود دومیلیون رای ریخته شده در انتخابات حدود یک ملیون رای تقلب شده است و هیچ تیمی و به خصوص تیم دولت ساز علی رغم زر و زور رأی نیاورده است ولی حضرتعالی بدون ارائه دلیل موجه شله گرفته اید ما میدان را برده ایم! کدام میدان را برده اید؟؟

بار ها و بار ها تحلیلی های سیاسی و اطلاعاتی تان را از صفحه تان خواندیم که نشان میداد غنی احمدزی افغانستان را بسوی بحران می کشاند، اطلاعات تان نشان میداد که عطا محمد نور از ترس بند بودن پول هایش در بانک های خارج مجبور به معامله با اشرف غنی شده بود و همسنگرش ( عبدالله) و راه قهرمان ملی را ترک کرده بود اما از وقتی که معاون غنی شده اید یکسره او به منجی افغانستان تبدیل شده است. باری در توصیف حامد کرزی گفته بودید " اگر تار موی رئیس صاحب خیانت میشد افغانستان را کسی جمع کرده نمیتوانست". سال پار و در اوج کش و قوس میان استاد عطا و دکتر عبدالله یک توصیف جانانه و فوق‌العاده مبالغه آمیز برای دکتر عبدالله نوشتید.
به این تخمین های اطلاعاتی و به این موقف گیری های متفاوت، متناقض، فرصت طلبانه و گمراه کننده تان بخندیم، گریه کنیم ، شک کنیم، یقین کنیم چی کنیم؟ میگفتند سران جهادی بیسواد اند، انگلیسی نمیدانند و سیاست نمی فهمند و باید جوانان تحصیلکرده جای شان را بگیرند، تو جوان تحصیلکرده، آشنا به زبان انگلیس، آشنا با بازی های پیچیده استخباراتی و آگاه به عمق اهداف فاشیستانه و نفاق افگنانه غرب و عمال شان در افغانستان چه میکنی و به کدام طرف روان هستی؟؟
برگرد که از کرده پشیمان میشی آخر!!
عبدالله (سخی)