-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آذر ۳۰, شنبه

«تصمیم» صالح یعنی تاکسی دربست بدون پرداخت مزد

اشاره: فهم من ازین متن درحد عنوان بالا است.

موثق؛

اولین اقدام اشرف غنی برای دور زدن امرالله صالح

امرالله صالح معاون اول تکت انتخاباتی دولت ساز به رهبری اشرف غنی از مذکرات استاد عطا محمد نور شدیداً ابراز نگرانی کرده است. او به آقای غنی گفته است که معامله ما و شما استوار بر تصمیم بوده نه تقسیم و همچنان با شعار عدم معامله با زورگو و قانون شکن وارد میدان انتخابات شده‌ایم ؛ اما شما بدون مشوره با من دارید «تقسیم» را بر «تصمیم» ترجیح می‌دهید و با افراد وارد گفتگو شده‌اید.

آقای غنی شکایت آقای صالح را در زمینه آغاز گفتگوها با آقای نور نا موجه خوانده است؛ اما آقای صالح این حرکت ارگ را اولین گام برای تجرید خودش تلقی می‌کند.
هرچند اشرف غنی از استاد عطا محمد نور تقاضا کرده است تا دیداری با امرالله صالح داشته باشد، اما آقای نور به بهانه سفر به بلخ و اشتراک در مراسم فاتحه یکی از اقاربش از ملاقات با آقای صالح خود داری می‌کند .

جمال ناصر مکرم