-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۵, پنجشنبه

اعصاب نا آرام امرالله صالح

امرالله صالح، در حساس ترین بُرهه، بسیار تحریک آمیز گپ می زند. فکر می کند که این کلمات از خاطر رهبران نیروهای مطرح سیاسی زدوده می شود؛ یا اثر گزاری «زخم زبان» را پیش بینی نمی تواند. وی با روحیه ای سخت برافروخته، ترجیح می دهد برای آرامش کاذب خودش، شیر را سیاه بگوید. پیش شدن امرالله به دفاع از غنی، خشم مردم را دو چندان کرده است. این رفتار به نفع تیم حاکم نیست. هرگاه امریکایی ها نگذارند غنی دو باره رئیس جمهور شود، اولین کسی اعصاب خود را از دست خواهد داد؛ امرالله است.