-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آذر ۱۴, پنجشنبه

ایران در نقش پاکستان دوم، پلان امریکا- طالب را برهم می زند

براساس برنامه قبلی، فرآیند انتخابات به بن بست خورده و اجماع داخلی دربستر مرگ افتاده است. خلیلزاد این باربا حرکت سایه سان و بدون توئیت های هنگامه انداز، به قطر رسیده تا گسلی را بر روال مقتضای انتخاباتی ترمپ پیوند دهد که قبلاً سلسله تعامل و سازش با طالب از سوی خود ترمپ جر خورده بود.
می بینیم اجماعی که بیمه گر این روند قلابی باشد، هم از عرصه داخلی ناپدیدار است و هم درسطح منطقه ای حاصل نیامده است. دیگر به باور رسیده اند که مردم افغانستان از درک این نکته عاجز آمده اند که نه طالب نماینده افغانستان است؛ نه خلیلزاد. این ها که بنا دارند افغانستان و آینده نظام سیاسی را بین خود شان تقسیمات کنند؛ جز پیرسازی بیشتر جنگ و منازعه، چه هدفی را درقفای این زدوبند برای خود تعیین کرده اند؟
این تلاش های یک طرفه، امریکا و طالب و پاکستان را خام طمع ساخته است. طالب یک نهاد رزمی برون مرزی ارتش پاکستان است. هرچه درین زمینه خشت بچینند، با یک ضربت منطقه ای فرو می ریزد. هند، از کانال ایران این پروسه خصوصی و ضد افغانستان را برهم می زند. ایرانی ها به کمک حیاتی هند نیازمند اند و جان به لب شان رسیده است. امریکا، ایران را به این حال و روز کشانده؛ و ایران مثل پاکستان دوم، از پول هند تغذیه کرده و دعوت خنثی کردن این پروسه را با دل و جان لبیک می گوید.
اگر این نسخه کارگر نیفتاد، داعش به رهبری تاجک و ازبک در راه است. درآن صورت، روسیه از همسویی با طالبان روی می گرداند.