-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آذر ۲۵, دوشنبه

نظام قیصاری در گفت و گو با رادیو آزادی: حیران ماندیم چه گپ است. ما نه داعش هستیم، نه طالب... این ها حمله کرده سرما