-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۹, دوشنبه

هند در دفاع قاطع از تیم دولت ساز قرار داردراپور ارجاع شده به «گزارشنامه افغانستان» حاکی است که دولت هندوستان درجریان انتخابات اخیر ریاست جمهوری با تمام قدرت در کنار تیم اشرف غنی قرار داشت. افراد متخصص هندی درکوچه مسجد شیرپور دریک ساختمان ظاهراً ساختمانی مرکز گرفته و دراصل امور تبلیغاتی را نظارت کرده و نشریات خارجی را بررسی می کردند. گروه هکرهای هندی حملات سختی بر مراکز بایومتریک سازمان دادند که ناکام ماند. درین مرکز ده کارمند هندی مشغول فعالیت بودند وحتی کارتهیه ویزا برای اعضای ارشد ارگ جمهوری به هندوستان را به سریع ترین زمان ممکن به دوش داشتند.