-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۲, دوشنبه

وقت کُشی، ثبات وهمگرایی را خواهد کُشت


به جای شکایت بازی، حکومت اعلان کنیدامروز بیشتر از ۴۰۰۰ شکایت مستند ‌و موردی از سوی تیم ثبات و همگرایی به کمیسیون شکایات انتخاباتی پیشکش شد و شاید به همین تعداد طی دو روز دیگر نیز درج شود. ما به صورت موازی در دو بخش کار را دنبال می‌کنیم. تا هر نقطه‌ی که امیدی به حل مشکل و جلوگیری از آرای تقلبی از طریق حقوقی و تخنیکی وجود داشته باشد، به همت یک تیم خوب و‌کارکشته در بخش نظارت و جلوگیری از تقلب، کار حقوقی و تخنیکی مان را به پیش می‌بریم و تا آخرین‌مرحله تلاش‌مان را از این بعد که عمدتا نرم ‌و بدون تنش است، انجام می‌دهیم. هرازگاهی که ببینیم هیچ مرجعی به امور حقوقی و تخنیکی وقعی نمی‌گذارد و اما حق مردم ما تلف می‌شود، همه گزینه‌های دیگر برای دفاع از حق مشروع مردم روی میز است. خلاصه این که به هیچ صورت فرصتی برای یک متقلب دغلکار وجود ندارد که با تقلب ‌و تزویر، یک بار دیگر این جا را جولانگاه جیغ و فریادش بسازد.
کاپی
از صفحه آقای ته ینج