-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آذر ۲۷, چهارشنبه

خمینی می گفت «اقتصاد مال خر است!»


این است عاقبت آن فتوای منسوخ:

مرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد در یک همایش داخلی گفته است: «بر اساس پژوهشی که در سال ۹۶ از سوی کمیته امداد در ۳۲ شهرستان انجام شد، به آمار تکاندهنده ای درباره فقر خوراکی و پوشاکی رسیدیم.»

او درباره این آمار هیچ توضیح بیشتری نداد و جزئیاتی را فاش نکرد و درعوض گفت که بودجه کمیته امداد تنها ۴۶.۷ درصد از هزینه‌های آن را پوشش می‌دهد و سپس شرحی تبلیغاتی درباره فعالیت های کمیته امداد ارائه داد.