-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آذر ۲۳, شنبه

شاه نشینان درگاه معنویت کابل

پران ناتهه؛ کابلی مردی که به چهار زبان آواز می خواند.مرحوم پران نات هنرمند رادیو افغانستان
مرحوم پرانات در سال 1927میلادی در پایین چوک کابل بدنیا آمد. در اوایل در محافل شخصی آواز میخواند و بعدآ توسط مرحوم استاد برشنا به رادیو افغانستان معرفی شد.

مرحوم پرانات، در آواز خوانی و آهنگسازی سبک خاص خود را داشت

اولین آهنگ پرانات "جنون دارم دلم دیوانهء کیست" نام داشت. از آهنگ های معروف این هنرمند میتوان از آهنگ "آن سلسله مو"، "بسیارپریشانم"، "دل چو از دلربا جدا باشد"، "بی گل رویت"، "من طریق عاشقی"، "هستم به زنجیرت اسیر" و "نامه ات آمد و از بند غم آزاد شدم" نام برد.

پرانات در آواز خوانی و آهنگسازی سبک خاص خود را داشت. از دوستان نزدیکش میتوان از مرحوم ساربان، محترم پیکان، استاد خیال، استاد ارمان و مرحوم طلعت محمود آواز خوان معروف هند نام برد.

شاد روان پرانات به چهار زبان آواز میخواند و همواره در شام های پنجشنبه و جمعه درخانقاه پایین چوک کابل آهنگ های مذهبی میخواند.