-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۱۰, سه‌شنبه

یک وزارت دروغین و اضافی دیگر تشکیل شد

مجلس نمایندگان فرمان رئیس جمهوری این کشور را برای ایجاد وزارت دولت در امور صلح، با اکثریت آرا تایید کرد. اگر مذاکرات صلحی درکار باشد، نیازی به وزارت سازی نیست. از زمان کرزی تا کنون بیش از یک میلیارد دالر روی شورای صلح و اداره های تابعۀ آن خرج شد؛ اما درعوض، جنگ و تلفات بشری افزایش یافت. حالا نیز هنوز مذاکره امریکا - طالب به جایی نرسیده، ارگ سربوجی پول را باز کرده و وزارت صلح تشکیل می دهد. درهمین حال گزارش شده که سفیر روسیه درنقش سخنگوی طالبان گفته است که طالبان هم حاضر به جنگ اند؛ هم به صلح کار می کنند!