-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آذر ۲۵, دوشنبه

هلیکوپتر پست های بازرسی طالبان را نمی زند

بشیر احمد ته ینج
اتحاد تان را همیشه حفظ کنید.
جنجال های درون حزبی را فراموش کنید.
امروز همه شاهد هستیم که هلیکوپتر های غنی مشر چند سرباز اوزبیک را شهید و‌ چند سرباز اوزبیک را زخمی ساخت
و صد ها تانک را امر نمود تا بالای اقامتکاه نظام الدین قیصاری حمله کنند.
اما هیچ به یاد نداریم که بالای چک پاینت های طالب هلیکوپتر ها بمب پرتاب کند.