-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۹, دوشنبه

اطلاع موثق
شب هنگام از راه مخفی محافظین جنرال جرئت مراجعین را در سفارت پاکستان جهت اخذ ویزا در بدل ۳ تا۵هزار افغانی بی نوبت داخل انتقال میدهند.
حاجی اجمل