-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آذر ۲۹, جمعه

قیصاری احتمالاْ به ایران رسیده است

قوماندان نظام درنبرد با طالب و داعش هیبت خاصی دارد و در آزمون های آینده به میدان برخواهد گشت.اطلاع «تایید ناشده» به گزارشنامه افغانستان حاکی است که همزمان با گشایش کنفرانس منطقه ای ضد داعش و تروریزم در تهران، قوماندان نظام قیصاری به ایران رسیده است.

درخبرآمده است که جنرال دوستم  از طریق یک گروه خاص ارتباطی اش، قوماندان نظام قیصاری را از راه ولایت بادغیس به ایران فرستاده است تا بعداً به ترکیه برود.

نظام قیصاری از فرماندهان نام آور ضد طالب و داعش درصفحات شمال افغانستان است. گفته می شود که در آینده، وی به نیابت از جنرال دوستم میدان های جنگ را رهبری خواهد کرد.

از منابع داخلی درجنبش ملی- اسلامی تا کنون دررابطه به ورود قوماندان نظام به ایران خبر ثقه نرسیده است. تا این دم، احتمال قوی همین است. زیرا دولت کابل علی رغم ضربات هوایی و زمینی بر یک مکان نشیمن درقلب مزارشریف، به گرفتاری قوماندان موفق نشد. اما سلاح هایی را که از امنیت ملی به او داده شده بود؛ دو باره ضبط کردند.