-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۸, یکشنبه

وارخطایی در تیم احمد ولی مسعود

نشر خبر درمورد تماس های اخیر سفیرصاحب احمد ولی مسعود، براساس اطلاع یک منبع سری صورت گرفت. وی از شخصیت های خوش نام و خصوصاً عضو دودمان و میراث گیر مسعود بزرگ است. شخصیت احمدولی را نمی شود ترور کرد. مخالفت ما با تیم ضد ملی دولت ساز، قوی تر و آگاهانه تر از دسته جات سیاسی است. کسانی که باید این مساله را بدانند؛ می دانند. اگر لازم شود، تمام جزئیات این تماس ها شرح داده خواهد شد. فعلا برمصداق این گفته: یک نکته درین معنی گفتیم و همین باشد؛ همین اندازه کافی است. درسیاست، هیچ چیزی مطلق وجود ندارد.