-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آذر ۲۰, چهارشنبه

خطر شکست دست آورد های مردم زیاد شده است

به نظر می رسد که حکومت برای آخرین بازی در میدان ضد قانون آماده شده است. احرازقدرت سیاسی با چسپیدن به ابزار منفی نافی اصول و قواعد مردم سالاری را اراده کرده است. اگر بحران به جاهای نازکی برسد، خونی ریخته شود، سرنوشت این تیم، با تکیه بر گزینه سخت افزاری می تواند تا سطح دستگیری و محاکمه سران تیم بیانجامد.
درین روزهای حساس تاریخی که سرنوشت دموکراسی و انتخابات به قمار گذاشته شده، دکترعبدالله برای نجات ملی گزینه مشکوک و نیمه راه است. او تا آخر ماجرا درصحنه با مردم باقی نمی ماند. حتی خطر بریدن وی از مردم متصور است. دلیلش این است که وی سابقه ای برای مقاومت ملی به هدف نجات دست آورد های دموکراسی ندارد.