-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آذر ۲۶, سه‌شنبه

امرالله صالح، بیش ازتخمین ها، گرفتار دلهره، نا اطمینانی و سرخورده گی شده است. هرگاه، تیم غنی نا رسیده به دوره دوم قدرت، از چرخه تعامل بیرون انداخته شود؛ اوضاع امرالله وخیم تر خواهد شد. تهدید امرالله، برخاسته از تشویش خودش است. وقتی فکر می کند حمید خراسانی دیر یا زود از زندان بیرون می آید؛ معلوم است چه احساسی باید داشته باشد.