-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ دی ۶, جمعه

الماس زاهد پسرش را به آلمان فرستاده. او یکی از کارکنان امنیت ملی را به قتل رساند و از مجازات مصئون ماند. اکنون برای بیرون راندن امان الله گذر و جان احمد حقجو از شمالی و پروان برنامه ای را روی دست دارند. این که چه وقت عملیات را شروع می کنند، مشخص نیست.