-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آذر ۲۲, جمعه

دکترغنی: عکس بگیرید؛ منفک شان کنید!


برنامه ایجاد رعب ووحشت در آستانه اعلام نتایج انتخابات سرشار از تقلبگزارش شده است که دکترغنی به کلیه ارگان های کشفی هدایت داده است که ازین پس، هیچ کس از مقامات و مأموران دولتی حق اشتراک در تظاهرات اعتراضی را ندارند. براساس هدایت رسمی دکترغنی، از هر منسوب دولت و موترش در جریان اعتراضات عکس تهیه شده و بعد از آن فوری از وظیفه سبکدوش گردد. این اقدام نوعی هراس افگنی در میان کارمندان دولتی است تا از ترس آن که وظایف خود را از دست ندهند، به دکتاتوری درحال شیوع تن دردهند. 
درگزارش آمده است که ارگ تصمیم قطعی دارد تا برنامه تقلب انتخاباتی خود را از طریق ایجاد رعب و دهشت در میان مردم و ارکان دولت عملی کند. هدف امریکایی ها که هردو جناح را به حال خود رها کرده اند این است که پروسه را تا ماه ثور و جوزا 1399 گسترش دهند تا شرایط لازم برای تاسیس حاکمیت فرمایشی طالبان مساعد گردد.
این درحالی است که درآستانه امضای احتمالی پیمان طالب – امریکا، حملات تروریزم بر امریکایی ها قطع شده و درعوض، یورش های تروریستی بر اهداف مردمی و بالاثر، تلفات نیروهای امنیتی بالا رفته است. همزمان، نا سازگاری قدرت های منطقه ای با پروگرام امریکا درحال افزایش است.