-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آذر ۲۵, دوشنبه

اشرف غنی ها، شاگردان این ها اند

طراحان فروپاشی شوروی کیکی را که به شکل نماد شوروی تهیه شده، بین خود شان تقسیم میکنند.

نفرایستاده: آناتولی چوبایس، سمت چپ: بولات اوکودژووا و ایگور گایدار. مبتکران و مجریان اصلی فروپاشی اقتصادی شوروی در اوایل دهه۹۰ بودند.