-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۱۰, پنجشنبه

روحانی خان، «زیر 18 ندارد حق رأی، پس چرا مستحق اعدام است؟»


سعادت موسوی

نگاه تحقیرآمیز حسن روحانی نسبت به‌مردم افغانستان و خندیدن جمعی از حاضران در سخنرانی وی، نگاهِ شرم‌آور و نژادپرستانه است. هیچ ملتی در جهان، شایسته ریشخند و پوزخند نیست. این‌که آمارِ فرار مغزها در ایران تکان دهنده است، باید آقای روحانی خجالت بکشد! این‌که شاعری برای این بند شعرش «زیر 18 ندارد حق رأی، پس چرا مستحق اعدام است»، شش ماه زندانی می‌شود، باید آقای روحانی خجالت بکشد! این‌که دختری برای یک وجب روسری، دیگه هرگز به خانه‌اش برنگشت، جای شرم و خجالت دارد. این‌که زندان اوین پُر از شاعر، سینما‌گر، وبللاگ‌نویس و روزنامه‌نگار است، جای شرم و خجالت دارد. هر گونه انتقاد را می‌شود تحمل کرد و شنید، ولی تحقیر را نه!

آقای روحانی! مردم رنج‌کشیدۀ افغانستان شایستۀ نگاه تحقیرآمیز نمی‌باشند، اگر همسایه‌داری و محبت نمی‌کنید، لطفاً مواظب حرف زدن خود باشید که بوی نامطبوع دهن‌تان، دارد حال ما را بهم می‌زند.